Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

 

         Reklamačný poriadok   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Tibor Naď - TINAX a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

   Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra /predajný doklad/, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

   Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

-či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný /ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť/

-či je výrobok v neporušenom stave, tzv.či nemá zjavnú vadu

-či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevsťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený /mechanickým pooškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený/.

 

 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

    Tibor Naď - TINAX

    SNP 10

    937 01  Želiezovce

Kontakt

Bytový textil - Tibor Naď -TINAX

SNP 10

937 01 Želiezovce

0948392056

 

e-mail: textildobytu.sk@gmail.com

Copyright 2015 - 2021 © metrový-bytový textil-Želiezovce